Veel
Gestelde Vragen

1.- KAN IK VEILIG EEN WONING IN SPANJE KOPEN?

Spanje is een ontwikkeld land met een uitgebreide wetgeving voor de bescherming van de consument. Vooral in de vastgoedsector is er een regeling waardoor de rechten van de koper worden verzekerd en ook de veiligheid van de als voorschot betaalde bedragen die verzekerd worden door bankgaranties of verzekeringspolissen.

Indien u de stappen zet die aanbevolen worden door een professioneel agentschap als Medland, is de aankoop van een woning in Spanje 100% veilig. Bij Medland raden we altijd aan een onafhankelijk, juridisch adviseur aan te spreken, die alles kan nakijken en vergeet niet dat er voor u al duizenden mensen de stap hebben gezet, die helemaal tevreden zijn.

2.- HEB IK EEN JURIDISCH ADVISEUR NODIG?

Om een woning te kopen is het niet verplicht de diensten van een advocaat of juridisch adviseur in te huren.  Het is wel sterk aanbevolen vooral dan voor niet-ingezetenen in Spanje, die in hun landen misschien een heel andere wetgeving kennen betreffende de aankoop van een woning. Goede wettelijke en fiscale raad, kan helpen bij het nemen van de juiste beslissingen of bij het bepalen van andere aspecten zoals de toe te passen fiscaliteit, toekomstige erfenissen of schenkingen, vermogensbelastingen, enz.

In het geval van niet-ingezetenen in Spanje, zal de adviseur raad geven en de bijkomende formaliteiten afhandelen die nodig zijn voor de aankoop van een woning in Spanje door niet-ingezetenen, zoals het aanvragen van een NIE-nummer en de fiscale verplichtingen voor niet-ingezetenen.

3.- NOTARIS

De notaris is een openbaar ambtenaar die de juridische veiligheid van de burgers moet verzekeren in de buitengerechtelijke juridische omgang, bepaald in artikel 9 van de Spaanse grondwet. Tegelijk is hij ook een professioneel in het recht, die zijn beroep uitoefent in vrije concurrentie, waardoor zijn onafhankelijkheid wordt gewaarborgd.

De notaris heeft de bevoegdheid om aan hem voorgelegde openbare akten te attesteren en hij stelt documenten zoals testamenten, contracten, erfenissen, koop- of verkoopovereenkomsten en dergelijke documenten op en waarborgt ze.   De notaris heeft een hoge opleiding en is een vertrouwelijk en onpartijdig persoon die u helpt, raad geeft en garandeert dat uw contract volledig wettelijk is. De notaris is een garantie voor legitimiteit en veiligheid, zowel voor particuliere personen als voor de staat.

De koop of verkoop van een woning kan alleen worden ingeschreven in het eigendomsregister op grond van een openbare akte die ondertekend en geattesteerd wordt bij de notaris. 

4.- WAT IS HET NIE?

Het NIE staat voor Número de Identidad de Extranjeros, Identificatienummer voor buitenlanders, en wordt uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse zaken via de vreemdelingendienst van de Policía Nacional. Het NIE is een zuiver administratief nummer en betekent niet dat de persoon hierdoor toestemming heeft om in Spanje te verblijven. Dit nummer is persoonlijk en wordt nooit gewijzigd.

Om een NIE aan te vragen moet u naar het kantoor van de Policía Nacional gaan. U moet naar een specifiek kantoor, afhankelijk van de gemeente waar de te kopen of te verkopen eigendom ligt en uw paspoort/identiteitskaart, een fotokopie van de documenten en recente pasfoto’s meenemen, samen met het in te vullen formulier.

Deze procedure is vaak ingewikkeld omdat veel mensen een NIE aanvragen in bepaalde streken van Spanje.

Daarom bevelen we u aan dat uw advocaat in Spanje uw NIE voor u aanvraagt. Dit kan u wat meer kosten maar uiteindelijk voorkomt u urenlange wachttijden en vermijdt u de bureaucratische rompslomp. 
U kunt ook uw NIE nummer aanvragen in uw thuisland, via de consulaten van het Spaanse Ministerie van buitenlandse zaken; in dit geval kan deze formaliteit wat meer tijd vragen.

1.- WELKE BELASTINGEN MOETEN BETAALD WORDEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN WONING?

Bij de aankoop van een nieuwe woning is de zwaarste belasting de BTW: 10% voor nieuwe woningen, ook voor garages en bergplaatsen die samen met de woning worden aangekocht. De BTW wordt rechtstreeks aan de ontwikkelaar betaald, bij elke betaling. Daarbij komt nog de belasting op Actos Jurídicos Documentados (AJD) of zegelrecht, te betalen op het moment van ondertekenen van de openbare akte. Dit zegelrecht bedraagt in de autonome regio Valencia en Murcia 1,5%, en in Andalusië 1,2% van de koopprijs van de woning.

Wanneer u een bestaande woning koopt, moet u de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP), of overdrachtsbelasting, betalen die in de autonome regio Valencia 10%, in Murcia 8% and in Andalusië 7% bedraagt, te betalen op het moment van ondertekenen van de openbare akte.

Daarbij moeten ook de facturen van de notaris, het kadaster en de advocaat worden betaald. In Medland raden we u aan 14% bij de aankoopprijs te tellen om de totale prijs van de aankoop te berekenen.

2.- WAT ZIJN DE JAARLIJKSE KOSTEN?

Over het algemeen veronderstelt het onderhoud van een Spaanse woning geen grote bijkomende kost. Er zijn de algemene onderhoudskosten, zoals water en elektriciteitsfacturen en daarnaast de jaarlijkse belastingen en andere kosten die afhankelijk zijn van de oppervlakte en het type van de woning.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)of Onroerendezaak belasting

Dit is een plaatselijke belasting op de woning. Deze belasting wordt berekend op basis van de kadastrale waarde (een administratieve waarde die gewoonlijk lager ligt dan de marktwaarde en soms wel aanzienlijk lager) waarop de gemeentes vaste percentages innen. Over het algemeen bedraagt deze kost 150 tot 400 euro per jaar.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas of Inkomstenbelasting.

Wanneer uw Spaanse woning uw hoofdwoning wordt, dan bent u vrijgesteld van inkomstenbelastingen, maar als het gaat om een tweede woning dan bent u inkomstenbelastingplichtig voor dit vastgoed.

De heffingsgrondslag bedraagt 1,1% van de kadastrale waarde als deze is herzien, 2% als ze nog niet is herzien of 1,1% van de helft van de koopprijs in het geval dat er nog geen kadastrale waarde aan het onroerend goed werd toegekend. Op het resultaat van deze berekening wordt het algemene belastingtarief van elke belastingplichtige toegepast.

Bijvoorbeeld, als een eigendom een kadastrale waarde van 100.000 euro heeft, dan wordt de belasting op volgende manier berekend:

Inkomstenbelasting (IRPF): heffingsgrondslag = 1,1% van de kadastrale waarde (100.000 euro) = 1.100 euro. Het bedrag van de belasting is het resultaat van de toepassing van het algemene belastingtarief van elke belastingplichtige op dit bedrag. Wanneer uw belastingtarief bijvoorbeeld 12% bedraagt, dan is de inkomstenbelasting 132 € per jaar.

Gemeenschap van mede eigenaren

Wanneer uw eigendom deel uitmaakt van een complex, urbanisatie of gebouw met gemeenschappelijke zones, dan wordt de eigenaar bij wet verplicht lid van de gemeenschap van mede-eigenaren. De begroting van jaarlijkse onderhoudskosten van de gemeenschap wordt in een algemene vergadering van eigenaren goedgekeurd.

Elke eigenaar betaalt een bepaald bedrag, in het algemeen 70 tot 160 euro per maand. Het bedrag is afhankelijk van het aantal eigenaren en van de faciliteiten in de gemeenschap zoals zwembad, liften of SPA.

Verzekeringen

De kost van een woningverzekering is afhankelijk van de kenmerken van de woning en van haar uitrusting. De prijs kan variëren tussen 180 en 380 euro per jaar voor een gemiddelde woning.

1.- KAN IK IN SPANJE EEN HYPOTHEEK KRIJGEN?

Spaanse banken zijn bereid om de aankoop van een woning in Spanje te financieren en de vereisten voor het verkrijgen van een hypotheek zijn heel duidelijk bepaald:

De schuldratio mag niet hoger zijn dan 35% van het netto-inkomen, met andere woorden, de som van de quota van de nieuwe lening en andere leningen die de klant nog elders heeft, mag niet hoger liggen dan 35% van het maandelijkse netto-inkomen.

Het te hypothekeren bedrag varieert tussen de 60% en 70% van de koopprijs van de woning of de schattingswaarde. (Men baseert zich op het laagste bedrag.)

De som van de leeftijd van de jongste van de aanvragers (in het geval dat er meer dan één zou zijn) en de maximale termijn voor de terugbetaling van de hypothecaire lening mag niet langer zijn dan 75 jaar.

2.- WELKE INTREST GA IK BETALEN?

De meest gangbare hypotheek is gekoppeld aan de EURIBOR met een verschil dat tegenwoordig en volgens de bankmaatschappij, schommelt tussen 1,5% en 3% en zal variëren volgens de fluctuering van de EURIBOR op het ogenblik van de herziening ervan.

Er worden steeds meer hypotheken getekend met een vaste interest van ongeveer 3,5-4%, zodat het maandelijks te betalen bedrag vaststaat en u niet voor verrassingen komt te staan door een wijzing van de interestvoet.

3.- WELK ONDERDEEL VAN DE PRIJS KAN GEFINANCIERD WORDEN?

Ondanks het feit dat de bank 60-70% van de koopprijs kan toekennen, is het aangewezen tenminste de helft van de nettoprijs van de woning uit persoonlijke fondsen ter beschikking te hebben. Bij de aankoop zijn er nog extra kosten, die ongeveer 14% van de prijs bedragen. Deze extra kosten moet u ook zelf ter beschikking hebben.

Indien u beschikt over de helft van het bedrag van de aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om een hypotheek in Spanje aan te vragen. Als dit niet het geval is, dan zoekt u best financiering in eigen land.

1.- HEB IK EEN IMMOBILIËNKANTOOR NODIG?

Het is niet strikt nodig, maar wel erg aanbevolen om een immobiliënkantoor onder de arm te nemen. Dit kantoor kan helpen bij de keuze van de voor u ideale woning. Een goed kantoor zal de beste bouwmaatschappijen aanbevelen en zal onafhankelijk raad geven over projecten en locaties.

Een ervaren kantoor, gespecialiseerd in het soort woning dat u wenst te kopen, geeft een bijkomende garantie en brengt de procedure tot een goed einde. U zult tijd winnen en tenslotte ook geld, want op basis van uw wensen, zal het kantoor een voorafgaande selectie maken om u een idee te geven van de op dat moment aangeboden projecten.

2.- 7 REDENEN WAAROM U BETER EEN IMMOBILIËNKANTOOR AANSPREEKT

Hier geven we u 7 redenen waarom u beter een kantoor aanspreekt:

1.      Tijd winnen en geld uitsparen; Een goed kantoor maakt vooraf een selectie op grond van uw wensen en uw voorkeur. Zonder deze hulp kan het weken in beslag nemen om verschillende plaatsen en projecten te bezoeken en ... tijd is geld!

2.       Veiliger; een ervaren vastgoedagent kent de wettelijke normen en kent persoonlijk alle projecten. Hij vermijdt de projecten die problemen kunnen geven, op administratief vlak of door de kwaliteit van de bouwwerken.

3.       Kennis van de streken; het kantoor kan u raad geven in verband met de beste streek om te kopen, afhankelijk van wat u zoekt (dichtbij bepaalde diensten, ziekenhuizen, rustige plekken, openbaar vervoer, enz.). Met een goede raadgever, kunt u de meest passende streek kiezen.

4.       Ervaring; een raadgever met jaren ervaring, hij/zij kan u raad geven over mogelijke wijzigingen of verbeteringen van de woning, kan u helpen bij de decoratie of verlichting, zelfs bij de aanleg van de tuin. Hij/zij kan u ook in contact brengen met personen of bedrijven die zorgen voor het onderhoud van uw tuin, zwembad, schoonmaak, enz.

5.       Economie: Het gebruik maken van een immobilënkantoor is geen meerkost voor de cliënt want de vergoeding wordt altijd betaald door de ontwikkelaar of door de eigenaar van het pand. De prijs is voor de koper dus hetzelfde of u nu wel of niet gebruikt maakt van een makelaar.

6.       Geen taalbarrière: Hoewel de meeste projecten Engelssprekend personeel hebben, is het Engels vaak ontoereikend voor een vlotte communicatie en ontstaan er vaak misverstanden. Een agentschap met personeel dat uw moedertaal spreekt, is van groot belang om problemen te voorkomen.

7.       Klantendienst: Een agentschap zal voor u toekijken op de bouw van de woning en zal de woning keuren voor de overhandiging van de sleutels en ervoor zorgen dat alles perfect is. Dit spaart tijd en voorkomt onnodige reizen.

3.- HOE ERKENT U EEN GOED IMMOBILIËNKANTOOR?

Het is de taak van het immobiliënkantoor om u te helpen bij het zoeken naar de ideale woning. Een goede agent kan u hele goede diensten bewijzen maar hij moet wel voldoen aan onderstaande vereisten:

 • Gespecialiseerd zijn in het type woning dat u wenst te kopen (nieuwbouw, bestaande woning, landhuis, enz.)
 • Een gepaste voorstelling van de producten bieden, met foto’s en video’s waarin de aangeboden projecten worden toegelicht.
 • Een snel antwoord op de gestelde vragen geven. Hij moet luisteren naar wat u nodig heeft of verkiest en de meest gepaste producten aanbieden.
 • Hij moet beschikken over een programma om de projecten te kennen, bezoeken organiseren van de woningen en van de streken, geleid door ervaren personeel.
 • Klantendienst om de volledige procedure op te volgen tot de oplevering van de woning. Het personeel moet in contact staan met de bouwfirma en met de juridische adviseur om een goed resultaat te garanderen.
 • De agent moet goed ingeburgerd zijn op de plaats waar u een woning wenst te kopen, zodat hij een uitstekende relatie heeft met de bouwfirma’s en eigenaren en dat u de zekerheid heeft dat hij zijn diensten zal blijven verlenen, ongeacht wat er ook gebeurt op een bepaalde markt.
1.- WAT IS EEN INSPECTIEBEZOEK?

Dit is de meest doeltreffende manier om de ideale woning te vinden. Tijdens uw bezoek wordt u bijgestaan door één van onze gespecialiseerde raadgevers. U bezoekt projecten die aan uw wensen voldoen, zonder tijdverlies en alle vragen worden onmiddellijk beantwoord.

Een inspectiebezoek is een vooraf ingepland bezoek waarbij Medland zorgt dat de koopprocedure van een Spaanse woning gemakkelijk en succesvol verloopt.
Wij halen u af op de luchthaven, brengen u naar het hotel, persoonlijke gesprekken, samen de uitgekozen projecten en locaties bezoeken, we geven u ook raad over mogelijke opties, een bezoek aan een advocaat, om maar enkele zaken op te noemen.

Onder bepaalde voorwaarden, neemt Medland de kosten op zich zoals het verblijf in een hotel, de lunch en de verplaatsing van en naar de luchthaven.

2.- VOORWAARDEN VOOR HET INSPECTIEBEZOEK VAN MEDLAND

Een inspectiebezoek via Medland veronderstelt een investering van tijd en geld voor de betrokken partijen. Medland neemt 1-2 nachten (afhankelijk van duur) verblijf in een vier sterren hotel voor haar rekening en stelt tijdens het hele verblijf een raadgever ter beschikking. Hierdoor zien we ons ertoe verplicht om het aanbod te beperken tot mogelijke cliënten met onderstaande voorwaarden:

 • Cliënten die kunnen kopen. Dit betekent dat de cliënten de beslissing kunnen nemen wanneer ze de ideale woning gevonden hebben. Een betaling van voorschot varieert tussen de 5 000 euro en 10 000 euro, via deze reservering wordt de woning van de markt gehaald. Ook moeten ze ongeveer 30-50% van de aankoopprijs betalen tijdens de eerste 5 maanden na reservering. (Dit kan variëren per project.)
 • De personen die betrokken zijn bij de beslissing moeten tijdens de reis aanwezig zijn.
  Indien financiering nodig is, moet u deze mogelijkheden vooraf bekeken hebben. Dit kan in uw thuisland zijn en als de financiering in Spanje gebeurt, moet dat vooraf besproken worden met de medewerker van Medland.
 • De klant engageert zich ertoe dat hij/zij tijdens het inspectiebezoek enkel projecten met Medland zal bezoeken.
 • Een toereikend budget is nodig, zodat de raadgever diverse mogelijkheden kan tonen tijdens de reis.
 • Voorkeur voor nieuwbouwwoningen, want dit is de specialiteit van Medland.

Heb je nog vragen? Contacteer Ons

Uw gegevens zijn SUCCES verzonden

Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw

  +31 (0)30 237 10 20   Helpen
GEBRUIK VAN COOKIES
We use our own and third party cookies to improve your experience and our services, as well as show you, from our website or those of third parties, advertising based on the analysis of your browsing habits. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. You can get more information in our Cookie Policy.